Terugkeer naar maatschappelijk functioneren

Ontzettend veel mensen ondervinden de vroege of late gevolgen van de chemotherapie. Geen gevoel in handen en voeten (neuropathie) of oververmoeidheid, energie- of geheugenverlies, concentratieproblemen (chemobrein) en ontstekingen veroorzaken dat je nauwelijks meer kunt deelnemen aan werk, samenleving of sport. Wij willen door middel van onderlinge ervaringsuitwisseling deze groep mensen bekend maken met wel werkende behandelmogelijkheden, zodat je weer kunt deelnemen aan het maatschappelijk functioneren. Eén van deze behandelmogelijkheden is voor ons zonder twijfel de CCU-therapie.

Onze doelgroepen

Onze doelgroepen zijn in de eerste plaats de mensen die (veel) last ondervinden van de bijwerkingen van de chemotherapie. In de tweede plaats zijn dat de oncologen, verpleegkundigen, de arbeidskundigen, verzekeraars en fysiotherapeuten/oncologie. Juist in de spreekkamers is er grote behoefte aan hulp, meer kennis en aan effectieve behandelingen. Onze doelgroep kan daar, door ervaringsuitwisseling, veel over vertellen op ons platform of via sociaal media. Wij horen vaak dat je weer wilt doen, wat je altijd hebt gedaan. Met ervaringsuitwisseling en informatie over de mogelijkheden willen wij zoveel mogelijk mensen helpen vitaliteit terug te krijgen om weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij, werk, samenleving of sport.

Onze uitgangspunten (vertrouwen)

  • Wij waarderen en hebben vertrouwen in de medische wetenschap en de vooruitgang die er gerealiseerd is op het gebied van kankeronderzoek en chemotherapieën.
  • Wij accepteren de toegenomen effectiviteit van de behandeling door chemotherapie en als gevolg daarvan de bijwerkingen van chemotherapie
  • Wij willen samenwerken met de medische wetenschap, zijn praktisch en functioneel gericht en staan open voor meerdere geloofwaardige mogelijkheden en therapieën die werken.
  • Wij zijn voldoende kritisch over de veelheid en geloofwaardigheid van zgn. alternatieve mogelijkheden, maar ook kritisch op werkwijzen in de medische wetenschap
  • Wij willen dat oplossingen die werken, aanvullend of aansluitend zijn op de reguliere kankerbehandeling en niet verstorend werken.

Onze kritische opstelling (vooruitgang)

  • Wij ervaren meer mogelijkheden van klachtenverbetering dan de oncologie en de medische wetenschap op dit moment biedt.
  • De informatieverstrekking over behandelingsmogelijkheden van de (late) gevolgen van chemo zijn beperkt, ontoereikend of zelfs onjuist.
  • Klachten of goed werkende behandelmethoden worden nog teveel weggedrukt en er wordt een schutting ervaren tussen oncologie en patiënten.
  • Dit veroorzaakt ook onnodige maatschappelijke kosten.

Ervaringsplatform

Wij nodigen je uit om jouw ervaringen met ons te delen, of te schrijven over jouw oplossingen en goede behandelmethoden via info@vitaalnachemo.nl. Wellicht kunnen we je ook helpen.

 

Top