ANBI

 

 

 

Vitaal na Chemo
RSIN/fiscaal nummer: 859487064
ANBI-status sinds 13-12-2018

Secretariaat: Heldersestraat 22, 1777 BD te Hippolytushoef.

Bestuurders:
Vice-voorzitter is A.A. Henze;
Penningmeester is H.S.J. de Boer Stam;
Secretaris is R.C. Badenbroek.

Beloningsbeleid:
De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.                                                  

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

  • Op 28 juli 2018 zijn een aantal (ex)-cliënten van de CCU bij elkaar gekomen. Een aantal van hen (zie foto) hebben een werkgroep opgericht waaruit een stichting i.o. is voortgekomen.
  • Op 13 december 2018 is de akte gepasseerd bij de notaris, waarbij de stichting Vitaal na Chemo is opgericht.
  • Op 8 maart 2019 was de oprichtingsvergadering van de stichting.

Financieel verslag:

 

Top